Na zijn dood taande Miltons aanzien als schrijver, en dat bleef zo john milton the tenure of kings and magistrates pdf enkele eeuwen. William Hayleys biografie uit 1796 noemde hem de “grootste Engelse auteur”. Men beschouwt hem over het algemeen als een van de belangrijkste schrijvers in het Engels en als een vooraanstaand denker.

Engelse Burgeroorlog deed hem naar huis terugkeren. De daaropvolgende twintig jaar wijdde hij bijna geheel aan zijn werk voor de Puriteinse zaak. Milton ertoe aan om vier traktaten over echtscheiding te schrijven. Engelse huwelijkswetten aanviel, die volgens hem vrijwel hetzelfde waren als de middeleeuwse katholieke wetten, en waarin hij echtscheiding op grond van onverenigbaarheid van karakters en onvruchtbaarheid goedkeurde. Cromwells regering en het continent. Daarna trok hij zich gedesillusioneerd terug om zich weer aan de po√ęzie te wijden. Bijbel in plaats van de door mensen geschapen tradities.

Daarom is het dan ook niet verwonderlijk dat Milton afwijkende opvattingen had over bijvoorbeeld de Heilige Drie-eenheid, het ontstaan van de wereld, en meer praktische zaken als het huwelijk. De protestantse individualist en idealist Milton kondigde in veel opzichten een nieuwe tijd aan, dus hij was ook een typische aanhanger van de revolutionaire opvattingen waaraan hij het grootste deel van zijn leven besteedde. Registreer u vooral en meld u aan. Dit is echter niet vereist. Een lijst met recente wijzigingen in deze wiki.