Hij is michael porter the five forces that shape strategy pdf icoon op het vlak van concurrentiestrategieën. Porter was de eerste die de betekenis van het werk van managers voor het succes van een onderneming in kaart bracht. In zijn eerste boek Competitive Strategy uit 1980 gaat Porter voornamelijk in op het “wat” en “waarom” van strategie.

In zijn tweede boek Competitive Advantages draait het met name om het “hoe” van strategie. Porter stelt hierbij dat ondernemingen op zoek moeten naar hun concurrentievoordeel. Een concurrentievoordeel kan volgens hem voortvloeien uit het gegeven dat de onderneming tegen lagere kosten dan de concurrent kan aanbieden of door een stuk toegevoegde waarde te creëren, zodat de afnemer meer wil betalen voor het product of dienst. In zijn derde boek Competitive Advantage of Nations stelt Porter dat succesfactoren van ondernemingen worden gecreëerd door een land of regio. Hij schetst in dit boek een aantal criteria op grond waarvan een onderneming de aantrekkelijkheid van een vestigingspunt kan beoordelen. Porter komt steeds vaker tot de conclusie dat uiteindelijk de omgeving van de organisatie de oorsprong is van duurzaam concurrentievoordeel.

Porter werd door academici bekritiseerd omwille van zijn inconsistente logische argumentatie en beweringen. Critici wijzen ook op het gebrek aan empirische onderbouwing en op het feit dat hij zijn standpunt verdedigt met selectieve case studies. Bovendien laat Porter na om naar de originele bedenkers van zijn postulaten te verwijzen die hun oorsprong hebben in pure micro-economische theorieën. Het Model baseert zich niet op empirische studies, maar is ontworpen middels een proces van logische deductie op basis van een fundament van vijf axioma’s, betreffende de aard van een bedrijf, de aard van strategisch denken en de aard van kennis. A Critique of Porter’s Generic Strategy Typology,” in Management, Marketing and the Competitive Process, Peter Earl, Ed. Are Diamonds a Country’s Best Friend?